عضويت در سايت ایران ای پیمنت، رايگان بوده و شامل هيچ هزينه ای نميشود. تنها کارمزد در ازای شارژ و خدمات و تراکنش های موجود، می باشد.