اسکن شناسنامه ؛ کارت ملی را به آدرس info@iranepayment.ir ارسال نمایید . پس از حداکثر ۴۸ ساعت حساب کاربری شما در صورت عدم وجود مشکل فعال خواهد شد .
و یا از طریق پشتیبانی آنلاین روی سایت اقدام به ارسال مدارک نمایید